Digitalizacja nagrań audio:

Działamy profesjonalnie, dyskrecja oraz poufność są wpisane w nasze DNA!

Wykonujemy digitalizację nagrań analogowych:


  • z nośników analogowych,
    • np. kasety magnetofonowe, kastety z dyktafonów etc.
  • edycję nagrań audio mającą na celu poprawę ich jakości,
  • konwersję nagrań audio do żądanego formatu cyfrowego.


Dźwięki otaczające nas np. głos ludzki, muzyka, nagrania audio (z płyt winylowych czy taśm magnetycznych) to sygnały analogowe (ciągłe) w swojej naturze. Konieczna jest zatem ich digitalizacja, tj. konwersja do postaci cyfrowej. Dopiero wtedy możliwe jest ich dalsze cyfrowe przetwarzanie np. odszumianie (czyszczenie) dźwięku.


W procesie digitalizacji audio istotne są dwa parametry: częstotliwość próbkowania ang. (sampling rate) oraz rozdzielczość próbki (tj. ilość bitów użytych do zakodowania jej wartości). Te dwa parametry są kluczowe dla jakości nagrania poddanego procesowi digitalizacji. Im wyższa użyta jest częstotliwość próbkowania tym większa będzie szerokość pasma częstotliwości digitalizowanego sygnału i tym mniejsze będą zniekształcenia w tym procesie (np. aliasing).

digitalizacja dźwięku


Ilość bitów użytych do kwantyzacji wartości każdej próbki określa dokładność odwzorowania wartości oryginalnego sygnału. Im więcej bitów jest użytych dla zakodowania każdej próbki tym dokładniejsze jest jej odwzorowanie i większy odstęp sygnału do szumu (SNRsignal to noise ratio) np. 8bit'ów to 256 poziomów, 16bit'ów to 65536 poziomów, a 24bit'y to już ponad 24 miliony poziomów wartości możliwych do przyjęcia dla każdej próbki.

kwantyzacja próbek


Digitalizacja nagrania głosu ludzkiego, o niskiej jakości, może być wykonana przy częstotliwości próbkowania 8kHz oraz rozdzielczości 8bit na próbkę. Najwyższe składowe częstotliwości głosu ludzkiego sięgają jednak kilkunastu kHz. Mając to na uwadze powinniśmy używać częstotliwości próbkowania równej przynajmniej dwukrotnej wartości maksymalnej częstotliwości sygnału mowy. Patrz teoria Nyquista lub Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona. Uzyskanie lepszej jakości wymaga więc zwiększenia obu tych parametrów. Dla nagrań odpowiadających jakości CD jest to 44.1kHz dla częstotliwości próbkowania oraz 16bit dla rozdzielczości każdej próbki.


Warto zauważyć, iż język polski zawiera tzw. sybilanty (spółgłoski świszczące: s, ś, ć, ż, ż, sz), które sięgają pasmem znacznie powyżej 10kHz. Ich zachowanie w cyfrowym nagraniu jest możliwe używając częstotliwości próbkowania 44.1kHz.


Zobacz: formaty plików audio oraz uwagi odnośnie ustawień urządzeń do nagrywania.