Odzyskiwanie haseł, deszyfracja, dekrypcja danych.

W digitalLAB realizujemy usługi związane z identyfikacją oraz deszyfracją/dekrypcją danych komputerowych.


Odzyskujemy hasła dostępowe do zaszyfrowanych plików z danymi, a także do zaszyfrowanych dysków.

deszyfracja, dekrypcja danych

Typy zaszyfrowanych dysków, dla których jest możliwa usługa deszyfracji/dekrypcji, odzyskanie hasła dostępu:

Aplikacja:Rodzaj pliku
(rozszerzenie nazwy pliku):
LUKS (Linux Unified Key Setup)
Disk Image
DD, IMG, BIN, E01
Mac OS / FileVault2DMG, DD, IMG, BIN, E01
MS Windows Vista,
2008/2012 Server, 7, 8, 10 / BitLocker
DMG, DD, IMG, BIN, E01
PGP WDEDD, IMG, BIN, E01
TrueCryptDD, IMG, BIN, TC, E01

Oto lista aplikacji oraz typy plików, dla których jest możliwa usługa deszyfracji/dekrypcji (odzyskanie hasła dostępu).


Uwaga!


Realizacja usługi rozpoczyna się po obustronnym podpisaniu umowy zlecenia między digitalLAB, a prawnym dysponentem przekazywanego sprzętu, nośnika danych czy samych zaszyfrowanych danych/plików.