Odzyskiwanie informacji z telefonów komórkowych i cyfrowych nośników danych.

Odzyskujemy dane z telefonów komórkowych i cyfrowych nośników informacji.


Odzyskiwanie danych z telefonu komórkowego, tableta czy smartphona polega na użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu umożliwiającego akwizycje danych, czyli odczytanie dostępnych w urządzeniu informacji. Dotyczy to także informacji wcześniej usuniętych z pamięci. Proces ten to ekstrakcja systemu plików lub zrzut pamięci urządzenia mobilnego.


Jakie dane możemy odzyskać z pamięci telefonu, tableta?


odzyskiwanie danych z telefonów

W digitalLAB odzyskujemy również utracone, wykasowane dane (dokumenty, zdjęcia, nagrania etc.) i informacje z cyfrowych nośników informacji, jak np.:

  • cyfrowe dyktafony, odtwarzacze multimedialne MP3, MP4,
  • cyfrowe aparaty fotograficzne i/lub kamery,
  • karty pamięci flash, pendrive USB,
  • dyski USB, SATA, płyty CD/DVD.
odzyskiwanie danych

Utrata dostępu do danych jest bardzo stresującą sytuacją. Pośpiech w połączeniu z nieprzemyślanym działaniem może tylko pogorszyć zły rozwój zdarzeń i w efekcie całkowicie uniemożliwić odzyskanie informacji zapisanych na cyfrowym nośniku.

Dlatego też, gdy przytrafi się takie zdarzenie, to najlepiej zaprzestać korzystania z danego urządzenia czy nośnika informacji, aby nie nadpisać utraconych danych, a następnie skontaktować się z digitalLAB. Przeprowadzimy diagnozę, analizę urządzenia, aby określić rodzaj uszkodzenia nośnika informacji lub działania, które spowodowało utratę danych. Następnie określimy czy istnieje możliwość odzyskania danych oraz przedstawimy scenariusz działania wraz kosztami usługi odzyskania danych.


Uwaga!


Odzyskujemy hasła do zaszyfrowanych danych takich jak pliki, zaszyfrowane dyski. Oto nasza oferta.