Ekspertyzy telekomunikacja (łączność bezprzewodowa) i teleinformatyka (Internet).

Analiza zawartości telefonów komórkowych, billingów, danych geolokalizacyjnych, kart SIM, ruchu internetowego.

Wykonujemy kompleksowe analizy śledcze.


Nasze analizy obejmują, w szczególności, technologie telekomunikacyjne (łączność bezprzewodowa) i teleinformatyczne (sieć Internet). Pracujemy na podstawie danych udostępnionych przez operatorów sieci lub naszych zleceniodawców:

 • odzyskujemy i analizujemy informacje zawarte na kartach SIM:
  • połączenia zapisane w pamięci karty SIM,
  • odzyskujemy wykasowane SMS'y,
  • kontakty,
  • inne informacje:
    
   • generacja karty, numer identyfikacyjny (ICC), nazwa operatora,
   • numer identyfikacyjny abonenta (IMSI), operator sieci (na podstawie numeru IMSI),
   • tymczasowy identyfikator (TMSI), ostatnia sieć (LAI-MCC/MNC),
   • ostatni obszar przywołań (LAI-LOC), status aktualizacji położenia,
   • tymczasowy identyfikator pakietowego przesyłania danych (P-TMSI),
   • wartość sygnatury P-TMSI, sieć obszaru routingu (RAI-MCC/MNC),
   • położenie obszaru routingu (RAI-LAC), kod obszaru routigu (RAI-RAC),
   • niedozwolone PLMN (operatorzy), parametry SMS, klucz szyfrujący (Kc).
     
 • analiza danych związanych z korzystaniem z sieci operatorów:
  • dane billing'owe (połączenia telefoniczne, logowanie się do sieci),
  • dane geolokalizacyjne (przemieszczanie się abonenta('ów) w sieci),
  • używane usługi,
 • weryfikacja rzeczywistego zasięgu stacji bazowych we wskazanych lokalizacjach.

Ekspertyzy telekomunikacyjne
 • analiza śledcza "ruchu" w sieci Internet,
  • geolokalizacja urządzeń, identyfikacja adresu IP,
  • identyfikacja dostawcy usług, operatora sieci,
  • analiza połączeń Internetowych, dostęp do portali etc. (email, www, ftp ... ).
Ekspertyzy telekomunikacyjne
 • analiza i raportowanie informacji zawartych w smartphon'ach, tabletach itp. terminalach mobilnych,
  • konwersja multimedialnych danych (zdjęcia, pliki audio i video) do standardowych formatów,