Profesjonalna transkrypcja nagrań na potrzeby procesowe.

Działamy profesjonalnie! Jakość, dyskrecja oraz poufność są wpisane w nasze DNA!

Transkrypt vs. (stenogram) nagrania.


Transkrypt (zwany potocznie stenogramem) to dokument zawierający dokładnie spisany tekst wypowiedzi z analizowanego nagrania.

Poza treścią wypowiedzi transkrypt zawiera również:

  • punkt czasowy danej wypowiedzi,
  • przyporządkowanie wypowiedzi do danej osoby występującej w nagraniu,
  • opis stan emocjonalnego osoby wypowiadającej się,
  • informacje o innych zdarzeniach akustycznych występujących w trakcie nagrania.

Czynniki wpływające na czasochłonność tworzenia transkryptu:

  • unikanie przekłamań i fałszywych sugestii,
  • metodyka odsłuchu fragmentów mocno zakłóconych i/lub zniekształconych,
  • obiektywna analiza i rozstrzyganie wątpliwości.


Zleceniodawca otrzymuje transkrypt nagrania w postaci wydrukowanego dokumentu, który jest opieczętowany i podpisany przez wykonawcę na każdej stronie. W komplecie jest oświadczenie wykonawcy zawierające dodatkowe informacje odnośnie zrealizowanego zlecenia oraz płyta CD/DVD zawierająca oryginalne i przetworzone nagrania. Całość jest przygotowana w trzech identycznych zestawach i wysyłana na wskazany, przez Zleceniodawcę, adres.

Transkrypcja nagrań jest wykonywana przez biegłego sądowego. Wykonujemy transkrypcję nagrań w języku polskim i angielskim.


transkrypcja nagrań

Sprzęt i oprogramowanie, a jakość transkrypcji.


Kluczowe znaczenie w przygotowaniu transkrypcji cyfrowych plików audio ma użyty sprzęt oraz oprogramowanie.


Podstawowym elementem systemu odsłuchowego jest wysokiej jakości przetwornik (konwerter) cyfrowo analogowy (C/A lub ang. DAC Digital Analog Converter). Jest to urządzenie podłączane do wyjścia cyfrowego komputera np. USB (preferowana opcja), optycznego lub koncentrycznego. Plik dźwiękowy jest przetwarzany do postaci analogowej przez znacznie bardziej zaawansowane zewnętrzne urządzenie, a nie przez wbudowaną standardowo w komputer kartę dźwiękową, która może nie zapewnić odpowiedniej wierności odtworzenia. Dzięki użyciu zewnętrznego przetwornika C/A dźwięk staje się bardziej naturalny i bliższy oryginałowi. Wynika to z faktu, iż producenci stosują w takich urządzeniach lepsze jakościowo komponenty i przywiązują większą wagę do zaprojektowania ścieżki sygnałowej. Zewnętrzny przetwornik C/A ma także wydzielony system zasilania i zwartą obudowę, dzięki czemu zakłócenia zewnętrzne są odseparowane do układów wewnętrznych urządzenia.


Kolejnym elementem systemu jest wysokiej jakości zestaw odsłuchowy tj. wzmacniacz słuchawkowy wraz ze słuchawkami (ortodynamiczne (planarne), dynamiczne) i/lub wzmacniacz z kolumnami czy też aktywne monitory odsłuchowe bliskiego pola. Zastosowanie różnych systemów odsłuchowych pozwala skutecznie eliminować przekłamania i fałszywe sugestie.


Użycie specjalistycznego oprogramowania wspiera natomiast odsłuch krytyczny fragmentów mocno zakłóconych i/lub zniekształconych. Poprawiana jest rozpoznawalność nagrania i zmniejszane jest ryzyko przekłamań i fałszywych sugestii w trakcie przygotowywania transkrypcji.


Gwarantujemy dyskrecję oraz poufność powierzonych nam materiałów!


Mamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dowodowych dla sądów, prokuratury, policji, osób prawnych oraz fizycznych. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biegłych sądowych i ekspertów.


Szczegółowe informacje na temat przekazania nagrań do transkrypcji i zasady współpracy z digitalLAB.