Profesjonalna transkrypcja nagrań na potrzeby procesowe.

Działamy profesjonalnie, dyskrecja oraz poufność są wpisane w nasze DNA!

Transkrypt vs. (stenogram) nagrania.


Transkrypt (zwany potocznie stenogramem) to dokument zawierający dokładnie spisany tekst wypowiedzi z analizowanego nagrania.


Poza treścią wypowiedzi transkrypt zawiera również:

  • punkt czasowy danej wypowiedzi,
  • przyporządkowanie wypowiedzi do danej osoby występującej w nagraniu,
  • opis stan emocjonalnego osoby wypowiadającej się,
  • informacje o innych zdarzeniach akustycznych występujących w trakcie nagrania.


Czynniki wpływające na czasochłonność tworzenia transkryptu:

  • unikanie przekłamań i fałszywych sugestii,
  • metodyka odsłuchu fragmentów mocno zakłóconych i/lub zniekształconych,
  • obiektywna analiza i rozstrzyganie wątpliwości.


Zleceniodawca otrzymuje transkrypt nagrania w postaci wydrukowanego dokumentu, który jest opieczętowany i podpisany przez wykonawcę na każdej stronie. W komplecie jest oświadczenie wykonawcy zawierające dodatkowe informacje odnośnie zrealizowanego zlecenia oraz płyta CD/DVD zawierająca oryginalne i przetworzone nagrania. Całość jest przygotowana w trzech identycznych zestawach i wysyłana na wskazany, przez Zleceniodawcę, adres.


Transkrypcja nagrań jest wykonywana przez biegłego sądowego. Wykonujemy transkrypcję nagrań w języku polskim i angielskim.


Gwarantujemy dyskrecję oraz poufność powierzonych nam materiałów!


Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dowodowych na potrzeby procesowe (m.in. transkrypcje nagrań) dla sądów, prokuratury, policji, osób prawnych oraz fizycznych!


Szczegółowe informacje na temat przekazania nagrań do transkrypcji i zasady współpracy z digitalLAB.