Formaty plików audio vs. jakość nagrania.

Informacje techniczne.

Najpopularniejsze formaty plików dźwiękowych:


 • wav (ang. wave form audio format):
  • format plików dźwiękowych bez kompresji, największy rozmiar pliku,
  • dźwięk zapisany jest bez utraty jakości wynikającej z kompresji,
  • najlepszy format do czyszczenia/odszumiania nagrań audio!!!

 • wma (ang. Windows Media Audio):
  • format plików dźwiękowych z kompresją opracowany przez Microsoft,
  • rozmiar plików mniejszy niż wav,
  • jakość nagrania uzależniona jest od stopnia kompresji,

 • m4a (ang. MPEG-4 Audio Layer):
  • format plików dźwiękowych z kompresją opracowany przez Apple,
  • rozmiar plików mniejszy niż wav,
  • jakość nagrania uzależniona jest od użytego systemu kodowania (stratne, bezstratne),

 • amr (3gp, 3ga) (ang. Adaptive Multi-Rate):
  • silnie stratny format zapisu plików dźwiękowych, najmniejszy rozmiar plików,
  • wysoki stopień kompresji stratnej = bardzo niska jakość dźwięku, (pasmo 200Hz-3400Hz, kodowanie 13 bit'ów),
  • należy unikać tego formatu kiedy jakość nagrania jest ważna !!!


Najlepszą jakość dźwięku uzyskujemy z wykorzystaniem bezstratnego zapisu audio w pliku typu wav. Pliki typu wma, m4a oraz mp3 o niskim stopniu kompresji umożliwiają uzyskanie stosunkowo dobrej jakości ścieżki dźwiękowej. Jednak wraz ze wzrostem stopnia kompresji następuje utrata jakości nagrania.


Pliki typu amr (3gp, 3ga) oferują najniższą jakość dźwięku i należy ich unikać jeżeli zależy nam na dobrej jakości zapisanego materiału dźwiękowego.


Ustawienia urządzeń rejestrujących dźwięk.Na urządzeniu nagrywającym należy ustawić najwyższą jakości nagrania, aby uniknąć stratnej kompresji zapisywanego dźwięku. Ustawienie na dyktafonie/telefonie opcji najdłuższego nagrywania skutkuje użyciem stratnej kompresji w zapisie nagrania. W efekcie mamy dużo zarejestrowanego materiału dźwiękowego jednak o bardzo niskiej jakości. Takie nagrania niestety są zwykle bezużyteczne. Aby tego uniknąć należy odpowiednio ustawić parametry nagrywania dyktafonu czy telefonu komórkowego.


Sugerowane minimalne parametry dla zapisu pliku dźwiękowego to:


Rozmiar pliku audio bez użytej kompresji przy zapisie dźwięku:

 • dla sygnału mono daje to przepływność: 352kbps (kbity/sek),
  • 1 minuta nagrania to plik o rozmiarze ok. 2.5MB (MegaBajt)
    
 • dla sygnału stereo daje to przepływność: 704kbps (kbity/sek),
  • 1 minuta nagrania to plik o rozmiarze ok. 5.1MB (MegaBajt)


Należy unikać stosowania stratnych formatów zapisu audio, a w szczególności formatu amr lub 3gp, które oferują najniższą jakość zapisywanego dźwięku.