Odszumianie i rekonstrukcja nagrań,
badania fonoskopijne.

Działamy profesjonalnie, dyskrecja oraz poufność są wpisane w nasze DNA!

Profesjonalna obróbka audio: odszumianie i rekonstrukcja nagrań, badania fonoskopijne.


W digitalLAB wykonujemy rekonstrukcję, odszumianie nagrań dźwiękowych (czyszczenie dźwięku, redukcja szumów audio) oraz edycję nagrań wg. wskazań klienta. Przygotowujemy profesjonalne transkrypcje nagrań (stenogramy) na potrzeby procesowe. Realizujemy także szczegółową analizą odsłuchową materiału dźwiękowego.


Rekonstrukcja i odszumianie nagrania audio (tzn. redukcja szumów audio oraz innych zakłóceń) rozpoczyna się od dokładnej analizy nagrania, której etapy wymienione są poniżej:

 • przesłuchanie nagrania
  • identyfikacja zakłóceń w dziedzinie czasu,
  • określenie ich charakterystyki (np. okresowość, amplituda etc.)

   edycja nagrań
 • analiza spektralna nagrania audio
  • określenie częstotliwości składowych do usunięcia, redukcji (tj. zakłóceń, szumów),
  • estymacja charakterystyki szumów i innych zakłóceń,

   czyszczenie nagrań, analiza spektralna
 • analiza rozkładu statystycznego próbek nagrania
  • określenie rozkładu/histogramu próbek nagrania,
  • obliczenie wartości mocy Min., Max., Avg. RMS (tj. root-mean-square), redukcja szumów audio

Dzięki wykonaniu analizy jak wyżej znamy charakterystykę nagrania zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. Określone mamy występujące zakłócenia, szumy jak i użyteczną część nagrania. Mając te wszystkie informacje możemy rozpocząć redukcję szumów, zakłóceń audio czyli oczyszczanie nagrania audio.


W zależności od zapotrzebowania, ze strony klienta, może to być: prosta filtracja szumów np. nisko-częstotliwościowych, wycięcie/wyciszenie segmentów nagrania i jego edycja lub też tylko poprawa dynamiki nagrania.


Rekonstrukcja nagrań.


Proces cyfrowego przetwarzania dźwięku może być jednak bardziej skomplikowany (wieloetapowy) jeśli chodzi o usuwanie szumów z nagrania, które jest mocno zakłócone i konieczna jest jego rekonstrukcja. Po każdym etapie przetwarzania cyfrowego wykonywana jest analiza otrzymanego sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości jak również sprawdzany jest cyklicznie histogram próbek nagrania i inne dane statystyczne. Odpowiednio modyfikowane są algorytmy cyfrowe celem otrzymania najlepszej końcowej jakości nagrania. Robiona jest dedykowana estymacja szumów i zakłóceń, które następnie są redukowane w procesie cyfrowego odszumiania i rekonstrukcji nagrania (czyszczenia, redukcji szumów audio). Częstotliwości zakłócające są usuwane przez użycie odpowiednich filtrów i algorytmów cyfrowych. Wykonywane są wtedy również operacje zmieniające rozkład próbek czyli modyfikujące dynamikę nagrania i jednocześnie eliminujące zakłócenia.


Proces cyfrowego przetwarzania sygnału audio tworzony jest indywidualnie dla każdego materiału dźwiękowego dzięki czemu możemy idealnie dopasować się do wymagań naszych klientów oraz otrzymać najlepszą jakość końcową nagrania.


Uwaga!


Masz nagranie do odszumienia, oczyszczenia z zakłóceń, rekonstrukcji? Prześlij je do nas! Zrobimy jego analizę, zredukujemy szumy i inne zakłócenia oraz odeślemy fragment testowy via email. Bez żadnych zobowiązań finansowych ze strony klienta! Sam ocenisz jakość naszej pracy przed złożeniem zlecenia.


Szczegółowe informacje na temat przekazania nagrań do odszumienia i zasady współpracy z digitalLAB.


Zobacz: formaty plików audio oraz uwagi odnośnie ustawień urządzeń do nagrywania.